Skip to main content

Kommunstyrelsens personalutskott §§ 17-27

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-05-30
 • Datum protokollet är justerat: 2024-05-31
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-03
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-25
 • Protokollet förvaras hos: Kansliavdelningen
 • Anslag kontakt: Amanda Qvarnström
 • Anslag kontakt E-post: amanda.qvarnstrom@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1717569367.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 53