Skip to main content

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 18-28

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-05-29
  • Datum protokollet är justerat: 2024-06-04
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-05
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-27
  • Protokollet förvaras hos: Regionkontoret Halmstad
  • Anslag kontakt: Amanda Qvarnström
  • Anslag kontakt E-post: amanda.qvarnstrom@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 58