Skip to main content

Socialnämndens socialutskott §§ 283-327

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-06-04
  • Datum protokollet är justerat: 2024-06-04
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-04
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-25
  • Protokollet förvaras hos: Socialförvaltningen
  • Anslag kontakt: Lisa Lindskog
  • Anslag kontakt E-post: Lisa.Lindskog@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 68