Skip to main content

Samordningsförbundet i Halland 2024-05-24

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-05-24
  • Datum protokollet är justerat: 2024-05-28
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-05-29
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-21
  • Protokollet förvaras hos: Halmstad kommun
  • Anslag kontakt: Johanna Ivarsson
  • Anslag kontakt E-post: Johanna.Ivarsson@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 97