Skip to main content

Överförmyndarnämndens protokoll 2024-05-20 §§ 91-111

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-05-20
 • Datum protokollet är justerat: 2024-05-24
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-05-28
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-19
 • Protokollet förvaras hos: Varbergs kommun
 • Anslag kontakt: Johanna Ivarsson
 • Anslag kontakt E-post: Johanna.Ivarsson@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1716889978.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 93