Skip to main content

Socialnämnden 2024-05-21 §§ 71-85

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-05-21
 • Datum protokollet är justerat: 2024-05-27
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-05-27
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-17
 • Protokollet förvaras hos: Socialförvaltningen
 • Anslag kontakt: Lisa Lindskog
 • Anslag kontakt E-post: Lisa.Lindskog@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1716796429.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 103