Skip to main content

Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 44-54

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-05-23
 • Datum protokollet är justerat: 2024-05-24
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-05-27
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-06-18
 • Protokollet förvaras hos: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
 • Anslag kontakt: Liselott Svensson
 • Anslag kontakt E-post: Liselott.Svensson@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1716786056.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 117