​Ny storsatsning på vattensmart lantbruk

Nu kan lantbrukare i Falkenberg-, Halmstad- och Varbergs kommuner få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå.

Två åtgärdssamordnare finns på plats för att ge råd och stöd till lantbrukare och utifrån varje gårds förutsättningar ge förslag på åtgärder som hjälper lantbrukaren att behålla näringen i jorden och agera vattensmart i sin verksamhet. Rådgivningen är kostnadsfri.

- Vi har precis påbörjat vårt arbete, men vi märker redan ett stort intresse hos lantbrukarna, säger samordnare Harald Lagerstedt.

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja och ett rent hav.

- Det känns inspirerande att jobba för en än mer hållbar och ökande livsmedelsproduktion i Halland, tillsammans med myndigheter och organisationer som är berörda. Det handlar om att jobba i hängrännor och inte i stuprör, säger Harald Lagerstedt.

- Vi ser fram emot att inspirera till ett lokalt engagemang kring våra vattendrag. Vårt erbjudande till lantbrukarna är att se vad mer man kan göra utifrån gårdens förutsättningar, förbättrade odlingsmetoder, undanröja byråkratiska hinder för att göra en våtmark tex, säger samordnare Lina Floer.

Statsfinansierat pilotprojekt – ”samverkan ger framgång”

Satsningen på vattensmart lantbruk är ett pilotprojekt som heter ”Samverkan ger framgång”. Projektet fokuserar på lantbruk inom avrinningsområdena till Törlan, Uttran, Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån och Suseån. Initiativet är ett samarbete mellan Varbergs-, Falkenbergs- och Halmstads kommuner, tillsammans med LRF och Högskolan i Halmstad.

Projektet är del i en riksomfattande storsatsning på rent hav från regeringen. Sammanlagt har 20 projekt i Sverige fått dela på nästan 37 miljoner kronor för att under drygt två år utveckla nya lokalt förankrade arbetsformer inom vattenvården. I Halland finns tre pilotområden varav vattensmart lantbruk är ett av dom.

De andra två projekten i Halland är Länsstyrelsen Halland ”Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån” och Hushållningssällskapet Halland ”Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne”. Satsningen på riksnivå har fått namnet ”LEVA – lokalt engagemang för vatten”.

- Jag tycker att namnet är mycket passande. Det knyter an till flera svenska miljömål så som Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag och inte minst till en levande landsbygd med hållbar matproduktion. Det rimmar väl med de ambitioner vi har i arbetet med våra avrinningsområden, säger Lina Floer.

Den riksomfattande satsningen från regeringen finansieras av statliga medel via Havs- och vattenmyndigheten (HaV). LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet och delar med sig av sina erfarenheter.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15