Årsredovisningen 2019

Falkenbergs kommun har en delvis god ekonomisk hushållning – det är en av slutsatserna i årsredovisningen för 2019 som godkändes av kommunfullmäktige under tisdagens möte.

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens uppfyllelse för de politiskt beslutade övergripande målen samt det ekonomiska resultatet och kommunens ekonomiska ställning.

Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa att kommunen har balans mellan intäkter och kostnader.

En budget i balans

Den här årsredovisningen gäller för 2019. Budgeten utformades i ljuset av de utmaningar som Falkenberg delar med många kommuner i Sverige. Det handlar om ett ökat demografiskt tryck i form av ett ökat antal barn, unga och äldre som dessutom ökar i snabbare än antalet personer i arbetsför ålder.

– Nu när vi ser tillbaka ser vi att kommunens ekonomi är i balans, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. Men vi hade budgeterat för ett klart mycket större överskott, säger William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Orsaken till differensen är att nämnderna redovisar underskott jämfört med budget och att kommunens pensionskostnader är väsentligt högre än budgeterat. Skatteintäkter och statsbidrag samt finansiella poster uppvisar ett överskott jämfört med budget.

Det här fick vi för skattepengarna

Vi fick in 2 572 miljoner kronor i skatt. Utöver detta har kommunen också haft intäkter i form av statsbidrag samt hyror och avgifter. De största kostnaderna finns inom vård, skola och omsorg. Socialnämnden får 39 procent av skattepengarna och barn- och utbildningsnämnden 45 procent. Vi har gjort många stora investeringar under året: investerat i mark på Tröingeberg för att kunna bygga en ny skola, byggt vårt nya kunskaps- och kulturcentrum Argus, renoverat gymnasieskolan och Hertings kraftverk samt gjort förberedelser för en ny idrottshall i Glommen och för Eldstadens förskola på Kristineslätt.

Det här händer nu

Årsredovisningen har godkänts av kommunfullmäktige och den är nu en viktig grund inför budgeten för 2021.

– Att se framåt i år blir svårare än någonsin. Vi försöker redan nu att förutsäga hur coronakrisen kommer att påverka oss, men det är svårt att göra några relevanta bedömningar i nuläget, säger William Hedman.

Fakta om god ekonomisk hushållning

Kommunen har en vision och tre övergipande mål. Målen följs upp genom kommunens styrmodell och det värderingssystem som är beslutat av fullmäktige. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att samtliga tre mål är delvis uppfyllda i kommunens verksamhet 2019.

Här är Falkenbergs kommuns vision:

Den har brutits ner i tre övergripande mål:

  • Välfärd med god kvalitet
  • Ett föredöme inom hållbaret
  • Västsveriges starkaste näringsliv

Kommunen har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

  • ett resultatmål på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
  • ett soliditetsmål på 30 %

Budgeterat resultatmål för 2019 var 1,7 % eller 44,1 miljoner kronor (alltså under målet). Resultatet i bokslutet blev 7 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten uppgår till 30,2 %, vilket innebär att vi uppfyller målet om en soliditet på 30 %.

Vad gäller de finansiella målen uppfylls ett av målen. Sammantaget görs därför bedömningen att Falkenbergs kommun delvis har en god ekonomisk hushållning.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15