Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Upprustning av Klittervägen

Sedan januari 2016 har Falkenbergs kommun hållit på med att rusta upp längs Klittervägen vid Skrea Strand i Falkenberg, den del som sträcker sig från Ocean Hotel till Netas Berg. När området är färdigt ska det främja fotgängare och cyklister och ha plats för rekreation. Detta ska göra Skrea Strand attraktivare för både besökare och boende. Arbetet beräknas vara färdigt våren 2017.

Kommunen kommer bland annat att:

  • skapa fler cykelparkeringar, plantera ny växtlighet och se till att området får en vacker utformning.
  • Ställa i ordning nya rast- och grillplatser samt en yta för food trucks.
  • Skapa en plats för utomhusträning, för att främja motion.

Samtidigt passar kommunen på att lösa tidigare översvämningsproblem genom att se över fallen på gatan och lägga en ny dagvattenledning.

Första delen av Klittervägen har redan rustats upp.

Kommunens entreprenör i projektet är Peab.

Klittervägen och Skrea Strand

Foto: Jesper Molin

Sidan uppdaterad: 2016-09-01