Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Visa Aktuella gatuarbeten i Falkenberg på en större karta

Trafikinformation

Här hittar du information om vilka arbeten som är igång på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun och som kan påverka din framkomlighet i trafiken. På kartan kan du se var gatuarbetena är. Du zoomar in eller ut med plus- och minusknapparna (+ och -).

Aktuella och kommande gatuarbeten

Tidsperiod

Information

23 maj-24 ma´j

Holgersgatan rivning fasad, begränsad framkomlighet trottoar

17 maj-31 maj

Tullbron, återställning gatsten

Vecka 23-24

Kaggs, Gräshoppsvägen, Sommarvägen, Östanvindsvägen, Glommenvägen asfaltering

Vecka 22

Strandvägen/Österleden asfaltering

18 maj-24 maj

Nygatan, korsningen Apoteksgatan. Reparation fjärrvärme

15/5-7/6

Kristineslättsallén ett körfält avstängt pga reparation cykelbro.

16 maj-31 maj

Gång/cykelväg Sanddynevägen, Skomakareleden-Kvekatorpsvägen asfalteras. Olika sträckor avstängd olika dagar då arbete pågår.

22/5-30/6

Strandvägen/Marstensvägen fiber nära gång/cykelbana. Gång/cykel kan passera.

15 maj-30 maj

Sjömansvägen 8, begränsad framkomlighet, vattenläcka

april-juni

Ny gång- cykelväg byggs vid väg 701. Befintlig gång- och cykelväg avstängd i perioder

18 april-30 maj

Stenfalksvägen korsningen Arvidstorpsvägen, schakt

vår 2017

Gjutängsvägen 36, Schakt öppet 4 timmar

vår 2017

Anders Anderssons väg 25, schakt öppet 4 timmar

14 mars-25 april-18

Arvidstorpsvägen mellan Solhaga och Stafsinge kyrkväg, begr framkomlighet. Byggarbetsplats

8 mars-31 oktober

Gång/cykelbana avstängd inom byggområde Ljungholmsvägen/Monarkivägen

våren 2017

Västra gärdet, Hamnen, Schubergstorp, Smedjeholm begr framkomlighet fiber.

16 januari-30 juni 2018

Ljungholmsvägen gång- och cykelväg avstängd Monarkivägen-infart.

20 december 2016 -31 december 2017

Hjortvägen vid Ängsstigen begränsad framkomlighet

Vår och höst 2016

Ombyggnation Kattegattvägen, Västerhavsvägen

 

Sidan uppdaterad: 2017-05-22