Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Visa Aktuella gatuarbeten i Falkenberg på en större karta

Trafikinformation

Här hittar du information om vilka arbeten som är igång på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun och som kan påverka din framkomlighet i trafiken. På kartan kan du se var gatuarbetena är. Du zoomar in eller ut med plus- och minusknapparna (+ och -).

Aktuella och kommande gatuarbeten

Tidsperiod

Information

7juni - 14 augusti

Sommargågata

23 juni-27 juli

Hedvägen, elarbete längs gång- ochcykelväg. Gående och cykel kan passera.

19 juni-20 juni

Tullbron kranarbete parken

12 juni-15 juni

Tullbron återställning

Vecka 24

Gjuterivägen. Ett körfält i taget schaktas. Passage möjlig

12 juni - 16 juni

gång- och gykelväg mellan Ätran och tunnel under Lasarettsvägen avstängd.

Vecka 23-24

Kaggs, Gräshoppsvägen, Sommarvägen, Östanvindsvägen, Glommenvägen asfaltering

22/5-30/6

Strandvägen/Marstensvägen fiber nära gång/cykelbana. Gång/cykel kan passera.

april-juni

Ny gång- cykelväg byggs vid väg 701. Befintlig gång- och cykelväg avstängd i perioder

vår 2017

Gjutängsvägen 36, Schakt öppet 4 timmar

vår 2017

Anders Anderssons väg 25, schakt öppet 4 timmar

14 mars-25 april-18

Arvidstorpsvägen mellan Solhaga och Stafsinge kyrkväg, begr framkomlighet. Byggarbetsplats

8 mars-31 oktober

Gång/cykelbana avstängd inom byggområde Ljungholmsvägen/Monarkivägen

- 30 juni

Västra gärdet, Hamnen, Schubergstorp, Smedjeholm begr framkomlighet fiber.

16 januari-30 juni 2018

Ljungholmsvägen gång- och cykelväg avstängd Monarkivägen-infart.

20 december 2016 -31 december 2017

Hjortvägen vid Ängsstigen begränsad framkomlighet

Vår och höst 2017

Ombyggnation Kattegattvägen, Västerhavsvägen

 

Sidan uppdaterad: 2017-06-15