Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Visa Aktuella gatuarbeten i Falkenberg på en större karta

Trafikinformation

Här hittar du information om vilka arbeten som är igång på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun och som kan påverka din framkomlighet i trafiken. På kartan kan du se var gatuarbetena är. Du zoomar in eller ut med plus- och minusknapparna (+ och -).

Aktuella och kommande gatuarbeten

Tidsperiod

Information

21 april - 31 augusti

Väg 701 byggnation gång- och cykelbana

7 augusti-25 augusti

Storgatan 1 vid vändplats VA-arbete

7 augusti - 7 september

Melassvägen 3, VA-arbete

8 augusti-31 oktober

Valenciavägen, Furukullavägen, Falkåsvägen avstängda för trafik i etapper. Gående kan passera. Vattenledning. Mer info kommer.

14 mars-25 april-18

Arvidstorpsvägen mellan Solhaga och Stafsinge kyrkväg, begr framkomlighet. Byggarbetsplats

8 mars-31 oktober

Gång/cykelbana avstängd inom byggområde Ljungholmsvägen/Monarkivägen

16 januari-30 juni 2018

Ljungholmsvägen gång- och cykelväg avstängd Monarkivägen-infart.

20 december 2016 -31 december 2017

Hjortvägen vid Ängsstigen begränsad framkomlighet

Höst 2017

Ombyggnation Kattegattvägen, Västerhavsvägen

 

Sidan uppdaterad: 2017-08-17