Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Visa Aktuella gatuarbeten i Falkenberg på en större karta

Trafikinformation

Här hittar du information om vilka arbeten som är igång på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun och som kan påverka din framkomlighet i trafiken. På kartan kan du se var gatuarbetena är. Du zoomar in eller ut med plus- och minusknapparna (+ och -).

Aktuella och kommande gatuarbeten

Tidsperiod

Information

april-juni

Ny g/c byggs vid 701. Bef g/c avstängd i perioder

17/3-14/5

Strandpromenaden avstängd, renoveras

18 april-21 april

Stationsgatan, Storgatan-Gröna gatan samt Gröna gatan, fiber

18 april-20 april

Halmstadsvägen i korsningen med Motellvägen, grönyta, fiber

18 april-30 maj

Stenfalksvägen korsningen Arvidstorpsvägen, schakt

18 april-21 april

Rörbecksgatan, schakt i trottoar vid Rörbecksplatsen

10 april - 3 maj

Holgersgatan utanför g:a Murtanhuset avstängd pga rivning

vår 2017

Gjutängsvägen 36, Schakt öppet 4 timmar

vår 2017

Anders Anderssons väg 25, schakt öppet 4 timmar

3 april - 21 april

Strandvägen begr framkomlighet

3 april - 8 maj

Bermansgatan 32, byte spillvatten

3 april - 28 april

Daniel Rantzaus väg begr framkomlighet fiber

3 april-15 maj

Hamngatan, begr framkomlighet vid laxrökeriet

14 mars-25 april-18

Arvidstorpsvägen mellan Solhaga och Stafsinge kyrkväg, begr framkomlighet. Byggarbetsplats

8 mars-31 oktober

Gång/cykelbana avstängd inom byggområde Ljungholmsvägen/Monarkivägen

Vecka 15-17

Oktanvägen fiberschakt

Vecka 14-17

Åkarevägen begr framkomlighet fiberdragning


Västra gärdet, Hamnen, Schubergstorp, Smedjeholm begr framkomlighet fiber.

16 januari-30 juni 2018

Ljungholmsvägen g/c avstängd Monarkivägen-infart.

20 december 2016 -31 december 2017

Hjortvägen vid Ängsstigen begränsad framkomlighet

Vår och höst 2016

Ombyggnation Kattegattvägen, Västerhavsvägen

 

Sidan uppdaterad: 2017-04-19