Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nyheter Samhälle & Trafik

 • Trafikstörning när bron över Kristineslättallén lagas


  2017-05-11 Den som vill gå, cykla eller ta sig över bron på annat sätt kan göra det precis som vanligt, men får ta det extra försiktigt.Ett körfält stängtUnder bron kommer...
 • Ny plan för Falkenbergs stad


  2017-05-09 Karta över området som berörs. Falkenberg med omnejd. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska på ett begripligt sätt tydligöra kommunens strategier och mål för fysisk planering och stödja en stark utveckling av Fa...
 • Utveckling av fotgängarstråken i Falkenberg


  2017-05-09 En kvinnar sitter på sittkuben vid Rådhuset. Ett barn leker. Politikerna i KS har nu angivit riktningen för det fortsatta arbetet med att på sikt kunna uppnå målbilden med att anpassa gatorna bättre efter fotgängares beho...
 • Första spadtaget för boende på Bacchus


  2017-05-08 Marknadsföringsmaterial för Baccus: en bild på fyra höghus med bostadsrätter vid havet. Eller – första och första. Falkenbergs kommun har under en längre tid arbetat med förberedande arbeten. Bland annat har vi höjt området närmast vattnet och cyke...

Sidan uppdaterad: 2015-12-10