Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bredbandsutbyggnad i kommunen

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation

Varför fiber?

För att kunna bo och verka på landsbygden, speciellt för åretruntboende, nyetablering och utveckling av företagande, för att få deltidsboende att förlänga sin vistelse samt för framtida service kommer ett utbyggt fibernät att vara en av grundförutsättningarna.

Även om man själv inte är intresserad måste man tänka på vad som händer när man vill sälja huset, och att många tjänster kommer att finnas på internet såsom hemsjukvård och samhällstjänster.

90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mb per sekund år 2020, så lyder regeringens digitala agenda för Sverige.

Status per område (Telias utbyggnad)
OmrådeStatus
Skrea strandUtbyggt
Skrea stationsvägUtbyggt
SlättenUtbyggt
RingsegårdUtbyggt
SkogstorpUtbyggt
ArvidstorpUtbyggt
Östra GärdetUtbyggt
FajansUtbyggt
Västra GärdetUtbyggt
Kristineslätt/HjortsbergUtbyggt
SkreanäsUtbyggt
Vessigebro tätortUtbyggt
Familj gläds tillsammans vid en dator

I Falkenbergs kommun kan det gå snabbare än så även om utvecklingen i kommunen hittills varit långsam. Målet är att bygga ut fibernät som når minst 90 procent av befolkningen år 2018.

I ett avtal med Falkenbergs kommun storsatsar Telia på en utbyggnad av snabba dataförbindelser i kommunens tätorter. Det nya nätet ägs av Telia som tar betalt för hushållens anslutning. Men det är öppet för alla andra tjänsteleverantörer. Även enskilda fiberföreningar kan ha nytta av avtalet genom att få hjälp med anslutningspunkt och eventuellt övertagande. Observera att utbyggnaden av fibernätet även kan genomföras av andra aktörer på marknaden.

För företag innehåller avtalet regler om att det skapas bredbandszoner där företag kan ansluta sig till ett fast pris.  

Denna satsning inriktar sig först och främst på de områden där det inte går att söka statligt stöd för utbyggnad av bredband. Därför rekommenderas fastighetsägare på landsbygden, som har existerande fiberföreningar i sin närhet, att även fortsättningsvis vända sig till dessa.

Kommunen har anställt en bredbandsutvecklare för övergripande samordning och information av bredbandsutbyggnad utifrån ett infrastruktur- och landsbygdsutvecklingsperspektiv.

Formuläret för intresseanmälan är borttaget. Vi tackar för visat intresse!

Sidan uppdaterad: 2016-11-07
Byggs ut under 2016*
Område
Vinberg (tätort) byggs av IP-Only
Årstad (tätort)
Glommen (tätort)
Heberg (tätort)
Långås (tätort)
Morup (tätort)
Slöinge (tätort)
Ullared (tätort)
Ätran (tätort)
Tröingeberg
Herting
Området runt Falkagård/Solhaga
Området runt Prästaliden/Skrea golfbana
* Under förutsättning att tillräckligt intresse finnes