Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vallarnas friluftsområde ingår i kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde

Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden och stränder är några arbetsuppgifter. Likaså sporthallar, bollplaner och fritidsgårdar. Falkhallen, Ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet är kommunens största arenor för sport och kultur.

Förvaltningen handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer. Den sköter om bibliotek och museer, parkskötsel, stränder och allmänna toaletter, kommunala badanläggningar och ungdomsverksamhet.

Den anordnar också kulturarrangemang och konstutställningar och ansvarar för kommunens laxfiske i Ätran, bland mycket annat.

Fritid

Avdelningen ansvarar för kommunens idrotts- och badanläggningar. Dit hör bland annat Klitterbadet, Falkenberg idrottsplats, Kristineslätts idrottsplats och ishall. Avdelningen ansvarar även för insjöbadplatser, motionsspår och vandringsleder även skog, strand och park ingår i avdelningen Fritid. Kommunens egna växthus där det drivs fram egen växtlighet till de kommunala planteringarna.

  Kultur

  Under enheten kultur sorterar huvudbiblioteket, mobila biblioteket och filialbiblioteken. Falkenbergs Museum är en viktig institution med inriktningen design, Enheten har  uppdraget att namnge nya gator. Allmänkultur där barnföreställningar och barn- och ungkultur ingår finns under avdelningen Kultur. Även konsumentrådgivaren finns i denna verksamhet.

   Ungdom

   Till enheten hör kommunens fritidsgårdar för ungdomar. Den administrera också den särskilda fritidsverksamhet inom handikappomsorgen. Vidare handläggs frågor om föreningsbidrag. Falkhallen som är både idrottsarena, skollokal och kulturcentrum sorterar under enheten.

   Verksamhetschefer
   NamnEnhet
   Jan P BordahlFörvaltningschef
   Carola AnderssonBitr.förvaltningschef
   Christian FagerFritidschef
   Erika SvenssonUngdomchef
   Peter GerhardsonKulturchef
     
   Sidan uppdaterad: 2017-03-02