Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ferieskola för ensamkommande ungdomar

Under sommaren 2016 erbjuder Falkenbergs kommun Ferieskola för alla asylsökande ensamkommande barn och ungdomar från 14 år och upp till 18 år. Ferieskolan kommer att pågå under veckorna 28 till 31 och innehålla både undervisning och fritidsaktiviteter.

Språkutveckling, demokrati och meningsfull fritid

Syftet med Ferieskolan är att ge ensamkommande barn och unga undervisning i olika ämnen kombinerat med andra aktiviteter. Ferieskolan ska utveckla elevernas kunskaper i svenska språket, likabehandlingsfrågor, ge dem demokratisk kompetens och bidra till en lärande och rolig sommar. På Ferieskolan arbetar erfarna pedagoger tillsammans med studie- och ungdomshandledare.

Vad händer på Ferieskolan?

Halva dagen får eleverna undervisning i svenska och andra ämnen. Andra halvan ägnar de åt olika aktiviteter som idrott, intressanta studiebesök, bad och annat roligt.

Anmälan behövs inte

Alla ensamkommande barn och ungdomar 14-18 år boende i Falkenbergs kommun är inbjudna. Varje ungdom kommer att gå i Ferieskolan under två veckor. Ungdomarna kommer att få besked om vilka veckor de ska delta antingen genom sitt boende, sin socialsekreterare eller genom sin gode man. Ingen anmälan behövs.

Sidan uppdaterad: 2016-06-30