Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Etablera företag i Falkenberg

Etablera företag

Falkenberg är en kommun på stark frammarsch. Med läget mitt i Halland med närhet till såväl Göteborg som Malmö och Köpenhamn är det svårt att hitta en bättre plats att etablera sitt företag på.

Falkenbergs kommun har ca 500 000 kvadratmeter exploateringsbar mark på olika håll i kommunen. Marken är detaljplanerad och finns tillgänglig för dig som vill etablera dig i Falkenberg.För att göra etableringsprocessen företagslots.

Den som äger mark som man vill exploatera ska vända sig till stadsbyggnadskontoret med en begäran om detaljplanläggning. Om ansökan beviljas görs en ny detaljplan, som regel på exploatörens bekostnad. Villkoren för etableringen regleras i exploateringsavtal som fastställs av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2016-07-05